Category Archives: Dija

Edukata e nxënësit të dijes

28.01.2017 10:13 AM | No Comments

  EDUKATA E NXENESIT TE DIJES DHE SHKAQET NDIHMUESE PER MARRJEN E DIJES Muhamed ibën Salih el Uthejmin   1. Edukata e nxënësit të dijes Nxënësi i dijes duhet patjetër që të mvishet me disa morale dhe edukata, prej...

Read more

Dija – Ibën Uthejmin

27.01.2017 5:29 PM | No Comments

DIJA Përkufizimi i saj, vlera e saj dhe gjykimi për kërkimin e saj Autor Muhamed ibën Salih el Uthejmin (Allahu e mëshiroftë!) Përktheu: Bledar Albani Kapitulli i parë Përkufizimi i dijes Në kuptimin gjuhësor, dija është e kundërta e...

Read more

Libri i Dijes (4) – Ibën Uthejmin

06.05.2013 9:31 PM | No Comments

Kapitulli i katërt   LIBRAT E NXËNËSIT TË DIJES   Në fillim të këtij kapitulli duhet patjetër që të sqarojmë disa çështje të rëndësishme për nxënësin e dijes. Ato çështje janë: 1. Si të sillemi me librin? Sjellja me...

Read more

Libri i Dijes (3) – Ibën Uthejmin

06.05.2013 9:25 PM | No Comments

KAPITULLI I TRETE     RRUGET E MARRJES SË DIJES DHE DISA GABIME NGA TË CILAT DUHET PASUR KUJDES     1. Rrugët e marrjes së dijes   Është mëse e ditur se kur njeriu synon të arrijë në...

Read more

Libri i Dijes (1) – Ibën Uthejmin

03.05.2013 11:23 PM | No Comments

  Autor: Dijetari i madh Muhamed ibën Salih el Uthejmin (Allahu e mëshiroftë!) Përktheu: Dr. Bledar KARAJ el-Albani Parathënie   Falënderimi i takon vetëm Allahut. Vetëm Atë falënderojmë, Atij i kërkojmë ndihmë dhe falje të gjynaheve tona. I kërkojmë...

Read more

Radio Kurani


Shejh Saud Shurejm


Kategoritë