Category Archives: Teuhidi

Pjesët e Teuhidit – Abdurrazak el Bedër

06.07.2017 10:37 AM | No Comments

  Pjesët e Teuhidit   Autor: Abdurrazak el Bedër Përktheu: Edmond Ajdini     Parathënie Falënderimi i takon vetëm Allahut. Atë falënderojmë, Atij i kërkojmë ndihmë dhe falje! I kërkojmë mbrojtje Allahut nga e keqja e veteve tona dhe...

Read more

Teuhidi Emrave

24.04.2017 11:41 AM | No Comments

Njësimi i Allahut me Emrat dhe Atributet e Tij   Kjo pjesë e Teuhidit është të njësuarit e Allahut me ato emra dhe atribute që Ai ka, dhe kjo përmban dy gjëra: E para: Pohimi; që të pohojmë të gjithë...

Read more

Teuhidi Uluhije

21.04.2017 11:25 AM | No Comments

ADHURIMI I NJE ZOTI TE VETEM NJESIMI I ALLAHUT NE ADHURIM     Teuhidi el Uluhije, apo siç i thuhet ndryshe edhe Teuhidi i adhurimit; vështruar nga dy këndvështrime; nëse do të vështronim nga të adresuarit e tij tek...

Read more

Teuhidi Er Rububije

10.06.2016 12:49 PM | No Comments

ALLAHU ËSHTË KRIJUESI, ZOTËRUESI, MBAJTËSI I GJITHÇKAJE QË EKZISTON Nga libri “El Kaulu el Mufid ala Kitabi et Teuhid” Autor: Muhamed ibën Salih el Uthejmin –Allahu e mëshiroftë! Perktheu: Bledar Albani   Teuhidi er Rububije është të njësuarit e Allahut...

Read more

Disa nga vlerat dhe dobitë e Akides dhe Teuhidit

29.05.2013 6:02 PM | No Comments

  Shkroi: Dr. Muhamed ibn Musa Al Nasr Përktheu: Fidan Xhelili Jordani-Zarka- 2009   1. Vlera e diturisë është sipas vlerës së asaj që mësohet,e Allahu është më i vlefshmi që mësohet.Pra dituria e akidesë,tevhidit është dituria më e vlefshme...

Read more

Radio Kurani


Shejh Saud Shurejm


Kategoritë