TEUHIDI – NJESIMI I ALLAHUT

Teuhidi i Emrave dhe Atributeve te Allahut

April 28th, 2019|0 Comments

Teuhidi i Emrave dhe Atributeve te Allahut Shkëputur nga libri: "El Kaulu el Mufid ala Kitabi et Teuhid" Autor: Muhamed ibën Salih el Uthejmin –Allahu e mëshiroftë! Përgatiti: Bledar Albani Kjo pjesë e Teuhidit është

TEUHIDI EL ULUHIJE

April 28th, 2019|0 Comments

TEUHIDI EL ULUHIJE NJESIMI I ALLAHUT NE ADHURIM Shkëputur nga libri: "El Kaulu el Mufid ala Kitabi et Teuhid" Autor: Muhamed ibën Salih el Uthejmin –Allahu e mëshiroftë! Përgatiti: Bledar Albani Teuhidi el Uluhije, apo

TEUHIDI ER RUBUBIJE

April 28th, 2019|0 Comments

TEUHIDI ER RUBUBIJE ALLAHU ËSHTË KRIJUESI, ZOTËRUESI DHE MBAJTËSI I GJITHÇKAJE QË EKZISTON Shkëputur nga libri: "El Kaulu el Mufid ala Kitabi et Teuhid" Autor: Muhamed ibën Salih el Uthejmin –Allahu e mëshiroftë! Përgatiti: Bledar

SHTYLLAT E ISLAMIT

Pelegrinazhi – Haxhi

April 28th, 2019|0 Comments

Pelegrinazhi - Haxhi   Haxhi (vizita e shtëpisë së shenjtë) është një adhurim fiziko-material, të cilin Allahu i Madhëruar ia ka obliguar çdo njeriu një herë në jetë. Profeti (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin

Zekati

April 28th, 2019|0 Comments

Zekati   Zekati gjithmonë vjen i shoqëruar me namazin, si në ajetet kuranore ashtu dhe në hadithe. Allahu i Madhëruar thotë në Librin e Tij: "Dhe nëse ata pendohen, e falin namazin dhe e japin

Agjërimi i Ramazanit

April 28th, 2019|0 Comments

Agjërimi i Ramazanit   Agjërimi i muajit të Ramazanit është adhurim trupor i fshehtë, ndërmjet njeriut dhe Krijuesit dhe atë nuk e di askush përveç Allahut të Madhëruar. Ka njerëz që ti i mendon se

SHTYLLAT E BESIMIT

Besimi në caktimin e Allahut

April 28th, 2019|0 Comments

Besimi në caktimin e Allahut dhe përmbushjen e tij Muslimani beson në përcaktimin e Allahut dhe përmbushjen e atij përcaktimi, në Urtësinë dhe Dëshirën e Tij, dhe se asgjë në gjithësi, madje as veprat e

Besimi në Ditën e Gjykimit

April 28th, 2019|0 Comments

Besimi në Ditën e Gjykimit Muslimani beson se kjo jetë ka një orë të caktuar në të cilën ajo mbaron, dhe një ditë të fundit, pas së cilës nuk ka ditë tjetër. Pastaj vjen jeta

Besimi në të Dërguarit e Allahut

April 28th, 2019|0 Comments

Besimi në të Dërguarit e Allahut   Muslimani beson se Allahu i Madhëruar ka zgjedhur prej njerëzve të Dërguar, të cilëve u ka shpallur atyre Sheriatin e Tij dhe mori besën e tyre për komunikimin

AKIDJA SELEFEVE

AKIDJA E SELEFEVE (9)

April 28th, 2019|0 Comments

AKIDJA E SELEFEVE DHE DIJETAREVE TE HADITHIT (9) Autor: Ismail iben Abdurrahman es Sabuni Përktheu: Bledar Albani Urrejtja e pasuesëve të bidatit dhe mosqëndrimi me ta Pasuesit e Hadithit i urrejnë bidatçinjtë, të cilët kanë

AKIDJA E SELEFEVE (8)

April 28th, 2019|0 Comments

AKIDJA E SELEFEVE DHE DIJETAREVE TE HADITHIT (8) Autor: Ismail iben Abdurrahman es Sabuni Përktheu: Bledar Albani Besimi në Caktimin e Allahut dhe Përcaktimin e Tij,  qoftë për të mirë apo për të keq Pasuesit

AKIDJA E SELEFEVE (7)

April 28th, 2019|0 Comments

AKIDJA E SELEFEVE DHE DIJETAREVE TE HADITHIT (7) Autor: Ismail iben Abdurrahman es Sabuni Përktheu: Bledar Albani Elementet përbërëse të Imanit Prej rrugës së pasuesëve të sunetit është se: Besimi është fjalë (pohimi i shehadetit),

TEZKIJE – PASTRIMI I SHPIRTIT

PENDIMI I SINQERTË (10)

April 28th, 2019|0 Comments

Drejtimi i shpirtit në rregullat e PENDIMIT TE SINQERTE (10) Autor: Selim ibën Ijd el Hilali Përktheu: Bledar Albani Kapitulli i pesëmbëdhjetë Pendimi i vrasësit me paramendim Dijetarët kanë mendime të ndryshme lidhur me faktin se a

PENDIMI I SINQERTË (9)

April 28th, 2019|0 Comments

Drejtimi i shpirtit në rregullat e PENDIMIT TE SINQERTE (9) Autor: Selim ibën Ijd el Hilali Përktheu: Bledar Albani Kapitulli i trembëdhjetë Pendimi i atij që shpif për të ndershmin dhe i atij që gënjen Pendimin e

PENDIMI I SINQERTË (8)

April 28th, 2019|0 Comments

Drejtimi i shpirtit në rregullat e PENDIMIT TE SINQERTE (8) Autor: Selim ibën Ijd el Hilali Përktheu: Bledar Albani   Kapitulli i njëmbëdhjetë Pendimi i atij i cili nuk ka mundësi t'a kthejë atë hak që ka

Na ndiqni në Facebook

Facebook Pagelike Widget

Quran Radio

Quran Recitation by Sheikh Nasser Al-Qatami
http://www.qurantranslations.net/radio/qatam/MediaPlayer.asx http://www.qurantranslations.net/radio/qatam/QuickTime.qtl http://www.qurantranslations.net/radio/qatam/RealPlayer.ram http://www.qurantranslations.net/radio/qatam/Winamp.pls

Postimet e Fundit

Categories

Këtu gjeni Këndin me

Pyetje-Përgjigje rreth Besimit

Kliko Këtu