About: Rrugetepaqes.net

Recent Posts by Rrugetepaqes.net

Shkencat e Kuranit (3)

Shkaqet e zbritjes së Kuranit Nga Libri: Njohuri Elementare Në Shkencat E Kuranit Autor: Abdullah ibën Jusuf el Xhudej Tema e parë Për nga zbritja, Kurani është dy llojesh Lloji i parë: Ato tekste Kuranore të cilat nuk kanë...

Read more

AKIDJA E SELEFEVE DHE DIJETAREVE TE HADITHIT (1)

AKIDJA E SELEFEVE DHE DIJETAREVE TE HADITHIT (1) Autor Ismail iben Abdurrahman es Sabuni Përktheu: Bledar Albani   HYRJE Falënderimet i takojnë vetëm Allahut. Vetëm Atë falenderojmë, Atij i kërkojmë ndihmë dhe falje të gjynaheve tona. I kërkojmë mbrojtje...

Read more

Pyetje-Pergjigje rreth Namazit (5)

Selam alejkum. Pasi qe dita po shkurtohet deshta me pyet, a ban me fal namazin e sabahut para vaktit? Ue alejkumu selam! Lavderimet i takojne Allahut dhe paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedin! Allahu thote ne Kuran:...

Read more

Radio Kurani


Shejh Saud Shurejm


Kategoritë