You are here:Home-2019-April-24

April 2019

FUTBOLLI

2019-10-18T23:39:06+04:00April 24th, 2019|Categories: Të Ndryshme|

FUTBOLLI  NDËRMJET DOBIVE DHE DËMEVE TË SHERIATIT Autor: Meshhur ibën Hasen Al Selman Parathënie Falënderimet i takojnë vetëm Allahut, vetëm Atë falënderojmë, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe falje të gjynaheve tona! I lutemi Allahut të na ruajë prej sherrit të veteve tona dhe prej të këqiave të punëve tona! Atë që udhëzon Allahu, ai është i

MARTESA (5)

2019-04-27T21:13:26+04:00April 24th, 2019|Categories: Familja|

MARTESA (5) Autor: Dijetari i madh Muhamed ibën Salih el Uthejmin (Allahu e mëshiroftë!) Përktheu: Enes Ajdini 9 Vendimi i sheriatit në lidhje me divorcin dhe gjërat që duhen patur parasysh në lidhje me të   Me divorc është për qëllim; Ndarja e bashkëshortes me fjalë, shkrim apo gjeste. Divorci në origjinë është një veprim i