RESPEKTIMI I PRINDERVE

2019-10-18T23:31:57+04:00April 17th, 2019|Categories: Familja|

RESPEKTIMI I PRINDERVE   Shkëputur nga libri “Minhaxhu el Muslim” Autor: Ebu Bekër Xhabir el Xhezairi Muslimani beson në të drejtën e prindërve të tij mbi të dhe në obligueshmërinë e respektimit të tyre, bindjes ndaj tyre dhe bamirësisë ndaj tyre. Jo sepse ata kanë qenë shkak i ardhjes së tij në jetë, as sepse