Daily Archives: 07/04/2019

You are here:---7

April 2019

Agjërimi i Profetit 4

2019-04-26T16:39:26+04:00April 7th, 2019|Categories: Agjërimi, Fikh|

(4) Agjërimi i Muhamedit (alejhi selam) në Ramazan   Autor: Selim el Hilali & Ali el Halebi Përktheu: Unejs Murati Recensoi: Bledar Albani 10. Syfyri 1. Urtësia në syfyr:   Allahu e ka bërë obligim për ne agjërimin ashtu siç ishte obligim edhe për popujt e mëhershëm nga ithtarët e Librit. Allahu i Lartësuar thotë: " O

Përmbledhje e formës së namazit

2019-04-26T16:39:36+04:00April 7th, 2019|Categories: Fikh, Namazi|

Përmbledhje e formës së namazit të Muhamedit (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) që nga Tekbiri fillestar deri në dhënien e Selamit, sikur ta shohësh atë Autor: Muhamed Nasirudin el Albani (Allahu e mëshiroftë!)  Përktheu: Bledar Albani بسم الله الرحمن الرحيم Falënderuar qoftë Allahu! Vetëm Atë lavdërojmë, Atij i kërkojmë ndihmë, falje të gjymaheve tona